Limba Engleză Limba Spaniolă Limba Portugheză Limba Română
+ Limba spaniolă
+ Limba română
+ Limba portugheză
+ Limba engleză
+ Spania
+ România
+ Portugalia
+ Malta
+ Irlanda
   HOME Curs lingvistic interactiv:  Viaţa şi munca în:  Despre proiect  Parteneri  Info. juridice Contact Forum   Traduceri
 
01. Introduction
01. Vou apresentar-me!
01. Prima zi: Cum mă prezint?
01. Presentaciones
02. Colors & Numbers
02. Cores & números
02. Culori și numere
02. Colores y números
03. Time: The hours and the calendar
03. Tempo: as horas e o calendário
03. Timpul: Orele și calendarul
03. Tiempo: horas y calendario
04. Health and the human body
04. Partes do corpo humano
04. Sănătate și corpul uman
04. El cuerpo y la salud
05. Buying Food. Buying Clothing.
05. Compras: alimentação e vestuário
05. La cumpărături
05. Ir de compras: comida y ropa
06. In the Town
06. Na cidade
06. În oraș
06. En la ciudad
07. A Place to Live
07. Um lugar para viver
07. Locuința
07. Un lugar para vivir
08. The Family
08. A familia
08. Familia
08. La familia
09. Transportation. Public Transport
09. Transportes. Transportes publicos.
09. Transport. Transportul public
09. Medios de transporte. El transporte público
10. The Professions - Looking for a Job
10. As profissões - À procura de emprego
10. Profesiile - În căutarea unui loc de muncă
10. Las profesiones - buscando trabajo
11. The Application Process - the Interview
11. O processo de candidatura - a entrevista
11. Interviul de angajare
11. La solicitud de empleo - La entrevista de trabajo
12. Government Agencies - Rules and regulations
12. Agências governamentais - regras e regulamentos
12. Imigrare, instituții si reguli
12. La inmigración, países y normas
13. School 13. A escola 13. La școală și sistemul de învățământ 13. La escuela
14. Banking and Finance 14. Dinheiro e finanças 14. Sistemul bancar și finanțele 14. Dinero y finanzas