Limba Engleză Limba Spaniolă Limba Portugheză Limba Română
+ Limba spaniolă
+ Limba română
+ Limba portugheză
+ Limba engleză
+ Spania
+ România
+ Portugalia
+ Malta
+ Irlanda
   HOME Curs lingvistic interactiv:  Viaţa şi munca în:  Despre proiect  Parteneri  Info. juridice Contact Forum   Traduceri

Numele proiectului:
“IMMILABOUR - Un instrument european pentru îmbunătăţirea accesului şi permanenţei imigranţilor pe piaţa muncii”
Acronim:
IMMILABOUR
Numărul proiectului:
ES/05/B/F/LA-149393
Durata:
24 de luni
Tipul proiectului:
Proiect pilot Leonardo da Vinci
Obiectivele proiectului:
-        Sprijinirea accesului imigranţilor pe piaţa muncii precum şi facilitarea integrării sociale a acestora.
-        Efectuarea unei analize aprofundate a necesităţilor şi problemelor cu care se confruntă imigranţii în momentul sosirii în ţara de destinaţie
-        Determinarea necesităţilor cu care se confruntă instituţiile şi organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul imigraţiei în ceea ce priveşte deficitul de materiale educaţionale şi de informare
-        Elaborarea şi publicarea unui raport care să evidenţieze principalele nevoi ale imigranţilor şi ale organizaţiilor care activează pentru integrarea acestora la nivelul ţărilor implicate în proiect.
-        Realizarea unui WEB Site care să reprezinte o importantă sursă de informaţii atât pentru imigranţi cât şi pentru cei implicaţi în susţinerea acestora.
-        Elaborarea unui curs de pregătire lingvistică în format electronic, special creat pentru a satisface necesităţile imigranţilor, atât pe plan informaţional cât şi lingvistic.
-        Promovarea Site-ului WEB şi a cursului de pregătire la nivelul utilizatorilor individuali dar şi instituţionali.
-        O largă diseminare a proiectului şi a produselor dezvoltate la nivel naţional şi internaţional.
Produse:
-        Un raport privind necesităţile specifice ale imigranţilor precum şi soluţiile identificate pentru facilitarea accesului acestora pe piaţa muncii şi integrarea lor socială.
-        Un curs de pregătire lingvistică în format electronic, special adaptat necesităţilor relevate la nivelul imigranţilor, disponibil în limbile spaniolă, engleză, portugheză şi română.
-        Un site WEB care conţine:
  *        Cursul multimedia în limbile spaniolă, engleză, portugheză şi română.
  *        Informaţii esenţiale care să vină în întâmpinarea necesităţilor specifice ale imigranţilor.
  *        Informaţii referitoare la proiect şi la produsele dezvoltate.
  *        Un forum prin intermediul căruia imigranţii pot schimba informaţii şi idei în domeniul vizat de proiect.
  *        Link-uri către alte pagini Web unde imigranţii pot găsi mai multe informaţii care să le satisfacă necesităţile specifice: instituţii de stat, asociaţii, ONG-uri, organizaţii de pregătire şi formare, etc.    
-        Un CD-ROM multimedia interactiv care înglobează conţinutul cursului de pregătire lingvistică
-        O largă diseminare a site-ului WEB, a CD-ROM-ului, a raportului şi a proiectului în sine.
Parteneri:
-        CONCELLO DE MOS – CENTRE FOR LOCAL DEVELOPMENT – Mos – Spania (Promotor)
-        ATIN - ASESORAMIENTO TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN, S.L. – Ponteareas – Spania
-        IDEASGARDEN – Dublin – Irlanda
-        INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA RIBEIRA DO LOURO – Porriño – Spania
-        UNIVERSITATEA SANTIAGO DE COMPOSTELA – Santiago de Compostela – Spania
-        ELANGUEST ENGLISH LANGUAGE SCHOOL – St Julians – Malta
-        FORMIBÉRICA Lda. - Portugalia
-        MAGESTIL ESCOLA PROFISSIONAL - Lisabona – Portugalia
-        CARMEL C. M. LDA. – Ovar – Portugalia
-        CONCEPT CONSULTING – Braşov – România
-        CNRR – CONSILIUL NAŢIONAL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI – Bucureşti – România